Почти без промени в българския внос и износ през август

iconomist
iconomist / 10 October 2018 17:29 >
Почти без промени в българския внос и износ през август
Източник: БТА
Износът на стоки от България към страните от Европейския съюз и към трети страни нарасна незначително през август с 0,6% спрямо същия месец на предходната година, достигайки 4,613 млрд. лева. В същото време вносът в нашата страна се сви с 0,1% до 4,973 млрд. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общото външнотърговско салдо през деветия месец на 2018 година остана отрицателно и в размер на 360 млрд. лева спрямо дефицит за 391,9 млн. лева година по-рано.

За първите осем месеца на годината обаче общият износ на България се понижи с 1,5% спрямо същия период годината по-рано, достигайки 35,0784 млрд. лева, докато вносът нарасна със 7,2% до 40,9934 млрд. лева, при което търговският дефицит се разшири до 5,915 млрд. лева спрямо отрицателен баланс за 2,6184 млрд. лева през януари – август 2017 година.

В рамките на месец август износът на България в посока ЕС се повиши с 12,8% на годишна база до 3,3004 млрд. лева, докато в посока трети страни се сви с цели 21,0% до 1,3126 млрд. лева. В същото време вносът в нашата страна от ЕС се понижи с 6,4% до 2,9724 млрд. лева, а от трети страни импортът се повиши с 10,9% до 2,0006 млрд. лева.

Търговският баланс през август спрямо останалите страни от Европейския съюз е положителен и в размер на 328,0 млн. лева, но в рамките на първите осем месеца на годината е на дефицит от 1,4601 млрд. лева. Дефицитът спрямо трети страни през август е в размер на 688,0 млн. лева и се увеличава до 4,4549 млрд. лева през периода януари – август 2018 година.
Exit