Платежният баланс на България е на дефицит

Данните за януари са такива заради негативното търговско салдо, информира БНБ
Gulliver photos/Getty images

През януари 2018 година платежният баланс на България е на дефицит в резултат най-вече на разширяване на негативното търговско салдо, показват данни на Българската централна банка.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през януари е отрицателен и в размер на 123,2 млн. евро спрямо излишък за 36,1 млн. евро точно преди година (през януари 2017-а). В рамките на януари салдото само по текущата сметка е също отрицателно и възлиза на 139,6 млн. еввро (0,3% от прогнозния БВП) спрямо дефицит за 42,7 млн. евро (0,1% от БВП) в началото на 2017-а година.

Търговското салдо на нашата страна през януари е отрицателно и в размер на 292,5 млн. евро спрямо дефицит за 154,8 млн. евро преди година, като износът на стоки се увеличава с 335,3 млн. евро (повишение с 18,4% спрямо януари 2017-а) до 2,1596 млрд. евро, но в същото време вносът нараства с 473 млн. евро (ръст с 23,9% спрямо първия месец на предходната година), достигайки размер от 2,4521 млрд. евро.

Януарското салдо по услугите е положително и в размер на 111,8 млн. евро спрямо положително салдо за 94,5 млн. евро преди година. Капиталовата сметка е също положителна и в размер на 16,4 млн. евро спрямо позитивен баланс за 68,8 млн. евро през януари 2017-а година.

Според данни на БНБ финансовата сметка през януари е положителна и в размер на 20,4 млн. евро при отрицателна стойност от 45,9 млн. евро точно година по-рано.

Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през януари с 62,4 млн. евро спрямо началото на 2017-а година и възлизат на 158,8 млн. евро. Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първия месец на настоящата година са дошли от Великобритания (за 58,8 млн. евро), следвана от Холандия (за 20,8 млн. евро) и Германия (за 20,1 млн. евро).

През януари резервите на БНБ намаляват с 1,3585 млрд. евро при намаление със 773 млн. евро точно година по-рано.

Коментари