Отчетохме най-ниска безработица в последните девет години

В края на миналата година в бюрата по труда са били регистрирани 232 066 безработни

Средномесечното равнище на безработицата в България през 2017-а година е било от 7,2%, като това е най-ниското равнище за последните 9 години, показват данни на Агенция по заетостта. От агенцията допълват, че за последно безработицата е била по-ниска през 2008-а година. За сравнение през 2016-а година средномесечното равнище на безработицата е било 8,7%, което означава, че само в рамките на последните 12 месеца нивото на безработица се е понижило с 1,5 на сто.

Статистиката на Агенцията по заетостта показва, че през декември 2017-а година равнището на регистрираната безработица в страната е било от 7,1%, като в сравнение със същия месец, година по-рано, равнището ѝ се понижава с цели 0,9 процентни пункта. Спрямо предходния месец (ноември 2017-а) се отчита минимално нарастване на безработицата с 0,2 процентни пункта.

В края на миналата година в бюрата по труда са били регистрирани 232 066 безработни. На годишна база броят им се е понижил с близо 29 000 души, или с 11,1 на сто. Новорегистрираните безработни през декември са 26 348, като от тях 583 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и техните партньори от началото на годината достига 12 146.

Месечните данни сочат, че на работа през декември са постъпили 12 681души . Значителен е делът на устроените в реалната икономика – 90,7% от общо постъпилите на работа.

В същото време на първичния пазар са заявени 7674 работни места. Над две трети от тях са заявени от частния сектор (75,1%), като най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от сферата на следните икономически дейности: преработващата промишленост (2513); търговията (1196); хотелиерството и ресторантьорството (646); административните и спомагателните дейности (515); държавното управление (512); образованието (395); транспорта, складирането и пощите (306).

Според Агенция по заетостта най-търсените професии по заявените работни места в бюрата по труда през декември са в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи и т.н.); квалифицираните работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродните на тях; продавачите; операторите на стационарни машини и съоръжения; работниците в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорта; работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях; преподавателите.

Коментари