Обсъждат качеството на въздуха на екофорум в София

Днес и утре в София Тех Парк ще се проведе XXI Европейски форум за екоиновации, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България. Той се организира съвместно от Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК и Министерството на околната среда и водите на Република България.

Форумът  ще бъде открит от министъра на околната среда и водите Нено Димов и от ръководителя на Генерална дирекция по околна среда на Европейската комисия Даниел Кайеха Креспо, а видеообръщение ще направи европейският комисар по околната среда, морско дело и рибарство Кармену Вела.

Сред обсъжданите теми ще са екологичните иновационни решения за подобряване на качеството на въздуха. На едно място ще се съберат компании и публични органи, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление с онези, които търсят такива решения и практики. Специално внимание се очаква да отделят участниците във форума на замърсяването на въздуха, произтичащо от използването на енергия, транспорта и селското стопанство. Акцент в дискусиите ще бъде поставен също и върху осигуряването на финансиране за екологични иновационни решения.

Коментари