Най-ниско ниво на безработицата у нас от 15 години насам

Месечните данни показват, че на работа през януари са постъпили 17 270 лица

Агенцията по заетостта отчита 237 322 регистрирани безработни през януари. Това съобщиха от агенцията. Това е най-ниската численост през първия месец на годината от въвеждането на административната статистика на Агенцията по заетостта през 2004 г. досега

Равнището на регистрираната безработица през януари е 7,2 на сто. По данни на Агенцията по заетостта през първия месец на годината безработицата традиционно нараства, поради характерната за сезона по-слаба икономическа активност.

Новорегистрираните безработни през януари са 30 446. От тях 900 са били неактивни – не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа.

Освен към безработни, услугите, предоставяни в бюрата по труда, са насочени също към заети, учащи и пенсионери, като 434 от тях са били регистрирани като търсещи работа през месеца.

Месечните данни показват, че на работа през януари са постъпили 17 270 лица. Значителен е делът на устроените в реалната икономика – над 85 на сто от общо постъпилите на работа. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 2 358 лица.

Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 449 лв. и нараства с 9,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2016 година, съобщи Националният статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53,9 на сто), следвани от доходите от пенсии (26,2 на сто), доходите от самостоятелна заетост (7 на сто) и доходите от социални обезщетения и помощи (3,4 на сто).

Общият разход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 368 лв. и се увеличава с 13,2 на сто спрямо същото тримесечие на 2016 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31 на сто), следвани от разходите за жилище (18,8 на сто), данъци и социални осигуровки (12,2 на сто) и транспорт и съобщения (10,5 на сто).