Най-ниско ниво на безработицата у нас от 15 години насам

Месечните данни показват, че на работа през януари са постъпили 17 270 лица

iconomist
iconomist / 15 February 2018 16:34 >
Най-ниско ниво на безработицата у нас от 15 години насам
Агенцията по заетостта отчита 237 322 регистрирани безработни през януари. Това съобщиха от агенцията. Това е най-ниската численост през първия месец на годината от въвеждането на административната статистика на Агенцията по заетостта през 2004 г. досега

Равнището на регистрираната безработица през януари е 7,2 на сто. По данни на Агенцията по заетостта през първия месец на годината безработицата традиционно нараства, поради характерната за сезона по-слаба икономическа активност.

Новорегистрираните безработни през януари са 30 446. От тях 900 са били неактивни - не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа.

Освен към безработни, услугите, предоставяни в бюрата по труда, са насочени също към заети, учащи и пенсионери, като 434 от тях са били регистрирани като търсещи работа през месеца.

Месечните данни показват, че на работа през януари са постъпили 17 270 лица. Значителен е делът на устроените в реалната икономика - над 85 на сто от общо постъпилите на работа. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 2 358 лица.

Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 449 лв. и нараства с 9,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2016 година, съобщи Националният статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53,9 на сто), следвани от доходите от пенсии (26,2 на сто), доходите от самостоятелна заетост (7 на сто) и доходите от социални обезщетения и помощи (3,4 на сто).

Общият разход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 368 лв. и се увеличава с 13,2 на сто спрямо същото тримесечие на 2016 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31 на сто), следвани от разходите за жилище (18,8 на сто), данъци и социални осигуровки (12,2 на сто) и транспорт и съобщения (10,5 на сто).
Exit