Коя диплома струва най-много

Висшистът започва средно с 1150 лв. заплата, завършилите информатика и компютърни науки в СУ – с 3500 лв.
Shutterstock

При все по-острия глад за квалифицирани кадри и растящо недоволство на бизнеса от знанията и уменията на завършилите висше образование особено ценно е да имаме достоверна картина на нивото на специалностите и висшите училища в страната. От 2012 г. Институт „Отворено общество“ и Министерството на образованието и науката правят ежегоден рейтинг на висшите училища, който е оценeн като „иновативен и успешен“ в издадената миналата година книга на престижното издателство Routledge – Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education.

Според директора на „Отворено общество“ Георги Стойчев основната тенденция в последното издание на Рейтинговата система на висшите училища – за 2017 г., е подобряването на връзката между висшето образование и пазара на труда. Още повече че, по данните на просветния министър Красимир Вълчев, за последните 4 години приемът на студенти е паднал от 65 000 на 51 000, а през тази година МОН няма да пусне прием за държавна поръчка по 15 професионални направления в няколко вуза.

В рейтинговата система влизат 51 акредитирани висши училища, които предлагат обучение по специалности в 52 професионални направления. Изключително ценно за ориентацията какво и къде да учат кандидат-студентите е, че 40% от получените точки формира реализацията на пазара на труда и регионалната значимост на полученото образование за всяко професионално направление и вуз. 30% от рейтинга дава качеството на учебния процес, 20% – нивото на научните изследвания, 2,5% – учебната среда, 2,5% – социално-битовите и административните услуги.

През 2017 г. Софийският университет е национален лидер в 23 професионални направления, а Техническият университет в столицата – в 6.

Добре е обаче да се фокусираме върху направленията и специалностите, пряко свързани с икономиката на страната. И особено върху професионалната реализация в аспекта среден размер на получаваните възнаграждения при започване на работа след завършване. Средният облагаем доход на завършилите по всички специалности към момента на изследването, приключил в края на миналата година и базиращ се на данни от последните 12 месеца, е 1148,54 лв.

На завършилите специалност от направление „Електротехника, електроника и автоматика“ средният облагаем доход е бил 1390 лв., като се е увеличил със 120 лв. за година. Броят на студентите обаче намалява – те са 7394, с 1000 по-малко за 4 години.

По професионално направление „Енергетика“, където в страната учат около 1600 студенти, заплатите също растат, но с по-малко – средният облагаем доход е 1278 лв.
При недостига на машинни инженери и опити на бизнеса да внася такива от страни извън ЕС у нас към момента машинно инженерство учат 4672 студенти. Дипломиращите се обаче не са особено добре платени – средният облагаем доход на завършилите е 1177,50 лв. Същата е ситуацията и с учещите общо инженерство близо 7000 студенти – 1259 лв.

В направление „Химични технологии“ учат близо 1500 души и излизат със средна заплата 1125 лв. 332-мата студенти по металургия обаче могат да започнат работа с над 1600 лв.
1139 студенти учат специалности по проучване и обработка на полезни изкопаеми, а завършилите заработват средно по 1661 лв.

Огромен брой студенти – 47 131, изучават икономически специалности. Облагаемият доход на завършилите обаче е 1172 лв. средно. Още по-зле е средната стартова заплата, която очаква близо 10 400-те юристи – 1058 лв.

2200 студенти има по хранителни технологии, които ги чака средна заплата 903 лв.
Най-високо е заплащането на завършилите специалност по направление „Информатика и компютърни науки“ – 2213 лв. Възпитаниците на СУ обаче започват с 3495 лв. средно – най-високата начална средна заплата за диплома от български вуз. След тях са завършилите „Администрация и управление“ в Американския университет в Благоевград с 3061 лв.

Материалът е част от специалното приложение „Образование“ на бр.9 на сп. „Икономист“.

Текстът е публикуван в брой 9/2018 г. на списание „Икономист“, който може да купите в разпространителската мрежа. Вижте какво още може да прочетете в броя.

 

Коментари