Държавата върна 9000 деца обратно в класните стаи

Когато със силата на убеждението не може да се постигне резултат, трябва да се налагат по-сериозни рестриктивни мерки, смятат отговорните фактори

iconomist
iconomist / 08 November 2018 15:35 >
Държавата върна 9000 деца обратно в класните стаи
Източник: БТА
Над 9000 деца са допълнително записани в образователната система в началото на тази учебна година.

Още около 10 000 са записани доброволно, но 8000 от тях са на възраст между 5 и 7 години, 2000 са възраст между 11 и 19 години. Според образователния министър целта е да се направи този механизъм устойчив и работа му още по-ефективна.

Механизмът през тази и следващата учебна години ще бъде фокусиран най-вече не върху първоначалното записване, а в ежедневното посещение на децата в училище. Той добави, че усилията, които полагат тези над 1 200 екипи, за да убедят децата да посещават училище, са колосални, но пък показвали, че когато институциите работят заедно има ефект от това.

Основната причина за нередовно посещение на децата в задължителна училищна и предучилищна възраст са най-вече културни, посочи образователният министър и уточни, че в една част от родителите липсва култура и уважение към образованието. Той добави, че се работи за информационна свързаност на системата, защото крайната цел е да може да се проследява дали се спазва правото на образованието на всяко едно дете, което е задължение на родителите. В момента имало трудности да се проследи този процес заради свободната мобилност в страната и извън нея.

За първи път от 6 години делът на преждевременно напусналите обучение млади хора намалява от 13,8 процента на 12,7 процента. Това е бил и един от изводите в обзора на ЕК за образование и обучение за 2018 г.

Когато със силата на убеждението не може да се постигне резултат, трябва да се налагат по-сериозни рестриктивни мерки, е мнението на вицепремиера Томислав Дончев. Той посочи, че заради натрупани повече от 5 отсъствия за периода септември 2017 г.- януари 2018 г. са спрени 55 000 месечни помощи за 2 млн. и 200 хил. лв., предстоят да бъдат спрени още почти 49 000 помощи за периода февруари - юли 2018 г., които са на стойност 2 млн. лв. Това обаче в някои от случаите е било недостатъчно, защото се оказвало, че част от тези лица имат допълнителни социални плащания и спирането на тези не им пречило толкова.

Затова, според вицепремиера, трябва да се прецени дали размерът на глобите, които се налага, е достатъчно респектиращ. Освен това трябва да се провери дали глоби се налагат във всички от случаите, в които това трябва да се прави. Трябва да се направи ревизия и на това как се издават медицински бележки за отсъствия, защото данните показвали, че имало голям проблем с това, отбеляза вицепремиерът. Томислав Дончев счита, че трябва да се повиши и обществената съзнателност и бдителност по тази тема.
Exit