Бюджетният излишък на Гърция e 2,75 млрд през първите два месеца на годината

Стойностите надвишават значително фискалните цели

През първите два месеца на настоящата година гръцкото централно правителство успя да постигне т.нар. „първичен“ бюджетен излишък в размер на цели 2,75 млрд. евро, надвишавайки съществено заложените цели благодарение на по-високи данъчни приходи и по-ниски разходи, показват данни на финансовото министерство, представени в сряда.

Властите в Атина бяха заложили в бюджетната рамка първичен излишък (изключващ разходите за разходите за обслужване на държавния дълг) за януари и февруари в размер на 1,307 млн. евро, което означава, че постигнатият реален бюджетен излишък е с цели 1,445 млрд. евро по-голям.

Трябва да се има предвид, че бюджетният излишък на правителството изключва бюджетите на социално-осигурителните организации и тези на местната администрация и поради това се различава от данните, които се следят от гръцките международни кредитори в лицето на ЕС и МВФ. Въпреки това днешните данни са индикатор, подсказващ доста добро състоянието на гръцките финанси в началото на годината.

Според финансовото министерство, нетните приходи от данъци възлизат на 8,3 млрд. евро за посочения двумесечен период – с 683 млн. евро над бюджетната цел, докато разходите достигат 7,43 млрд. евро – с 310 млн. евро под целта.

Гръцкото правителството планира за настоящата година „първичен“ бюджетен излишък, равняващ се на 3,82% от БВП на страната, докато целевото ниво, заложено във все още действащата трета международна спасителна програма в размер на 3,5% от БВП.

Коментари