България начело в черна класация

Регистрираме най-висока смъртност в рамките на ЕС през 2015 г

През 2015-а година нивото на смъртност в рамките на ЕС е било най-високо в България, показват резултати от проучване на Европейския статистически институт.

На фона на осреднената смъртност в рамките на целия Европейския съюз (1036 починали на всеки 100 хиляди жители), нивото на смъртност в България през 2015-а година е било най-високо (1660 на всеки 100 хил. жители), следвана от Румъния (1530 починали) и Унгария (1500 загинали).

На другия полюс са страните като Франция, Испания, Италия и други със смъртност далеч под средното ниво за съюза. През 2015-а година най-ниска е била смъртността във Франция (858 на 100 хиляди), следвана от Испания (872), Италия (901) и Швеция (926), като в общо 16 от 28-те страни-членки на ЕС смъртността е била по-ниска от средната за съюза.

За съжаление, нашата страна оглавява и класацията за най-висока смъртност сред жените (1361 на всеки 100 хиляди българки) и заема второ място сред смъртността при мъжете (2060 на всеки 100 хиляди българи), изпреварена единствено от Литва (2073 на всеки 100 хиляди литовци).

През 2015-а година общият брой на починалите в рамките на ЕС е достигнал 5,217 милиона, или с 272 хиляди повече от година по-рано, като 2 милиона от тези починали (или 38%) са били на възраст между 70 и 85 години, докато около една четвърт (24%) от всички починали са били на възраст под 70 години.

Представеното днес проучване на Евростат показва, че малко над 1,9 милиона от загиналите европейци са починали през 2015-а година от заболявания на кръвоносната система (главно сърдечни пристъпи и удари), а 1,3 милиона – от рак. Това са и двете основни причини за смъртността в ЕС, като представлява съответно 37% и 26% от всички смъртни случаи. Болестите на кръвоносната система са основната причина за смъртта във всички държави – членки на ЕС, с изключение на Дания, Франция, Холандия и Обединеното кралство, където ракът е бил основният убиец.

Третата основна причина за смъртта в ЕС през 2015-а година са били болестите на дихателната система, които са убили 442,1 хиляди европейски (8% от всички смъртни случаи).

Значителен дял от смъртните случаи в ЕС се дължат и на злополуки и други външни причини за смърт (230 хиляди смъртни случая), заболявания на храносмилателната система (почти 219 хиляди смъртни случая), психични и поведенчески заболявания като деменция (214,5 хиляди), заболявания на нервната система, включително болестта на Алцхаймер (213 хиляди, или 4% от всички починали).

Коментари