Бизнес климатът се подобрява, проблемът с кадрите остава

Повечето поправки в законите са по инициатива на КРИБ

Коментари